Δευτέρα, 1 Σεπτεμβρίου 2014

Αξιολόγηση του Μαθητή

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΤΗ
   Παρουσιάσεις
   Βοηθητικά εργαλεία (ενδεικτικά)
   Ενδεικτικές δουλειές
ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΤΕΥΓΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΤΗ (PORTFOLIO)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου